Met hart en ziel je hersenen gebruiken

Het aantal morele kwesties op het beleidsniveau van de organisatie neemt hand over hand toe. Vragen over interne verantwoordelijkheid: Is ons personeelbestand voldoende divers? Voeren we een billijk beleid inzake werving, opleiding, training en promotie? Luisteren we naar elkaar, leren we van elkaar?

En vragen over externe verantwoordelijkheid: Houden we voldoende rekening met de belangen en vragen van omwonenden? Bedienen of leveren we aan iedereen die dat wil of voeren we beperkingen in? En hoe hanteren we de morele druk van de sociale media en massa media?

Zulke kwesties vragen om professionele morele reflectie en daarvoor heeft Rob van Es het 3Fasenmodel voor morele besluitvorming ontwikkeld. In deze masterclass leer je welke inzichten, vaardigheden en aanpak je nodig hebt om het 3Fasenmodel optimaal te gebruiken. Het model geeft inzicht en systematiseert de wijze waarop we tot moreel verantwoorde besluiten komen.

 • Start van het proces: wat is er precies aan de hand, wat is de kwestie?
 • Fase 1 Beeldvorming: wat zijn de stakeholders, belangen en waarden?
 • Fase 2 Oordeelsvorming: hoe kun je er vanuit de ethiek naar kijken?
 • Fase 3 Besluitvorming: welk standpunt nemen wij in en waarom?
 • Slot van het proces: wat betekent dit standpunt voor de stakeholders?

PROGRAMMA

Ontvangst 08.45 - 09.15 uur

Masterclass 09.15 - 12.45 uur

Na een korte introductie van de opzet en van de deelnemers bestaat het programma uit een interactieve sessie van drie delen:

 1. Introductie van een praktijkgeval door Rob van Es. We komen overeen wat de case precies is en hoe we de kwestie het beste kunnen formuleren.
 2. We gaan na: wie zijn de stakeholders en wat zijn hun belangen en waarden en hoe kun je vanuit de ethiek naar de kwestie kijken? Dat levert een overzicht van emoties en argumenten op. Op basis daarvan formuleren we de morele kwestie zo scherp mogelijk.
 3. Ieder voor zich bepaalt: wat zou mijn afweging zijn en welk standpunt zou ik innemen? We gaan na: wat speelt er mee op het gebied van verantwoordelijkheden en van identiteit? We formuleren een moreel standpunt met onderbouwing. Wat zijn de implicaties van dat standpunt? Ter afsluiting evalueren we op inhoud en vorm.

De masterclass geeft toegang tot een exclusieve Train-de-trainer in de middag (let op: aparte inschrijving).

Lunchpauze 12.45 - 13.30 uur

Train de trainer 13.30 - 17.30 uur

De masterclass maakt duidelijk wat het 3Fasenmodel precies inhoudt, zodat je er zelf verder mee kan werken. Dat geeft toegang tot de train-de-trainer (optioneel): daar laat je zien dat je het model succesvol kan toepassen op je eigen praktijk en dat je zorgvuldig mee kunt denken met anderen die leren werken met het model. Dit is een geschikte opmaat om zelf trainingen te gaan geven met het 3Fasenmodel.

Dit is een exclusieve training voor maximaal vier deelnemers. Elke deelnemer brengt uiterlijk drie dagen van tevoren een eigen case in van 300-400 woorden (format wordt toegestuurd).

 • Elke deelnemer staat 50 minuten centraal.
 • In die tijd past de deelnemer het model toe op de case.
 • De andere deelnemers leveren per fase commentaar.
 • Aan het slot worden case, toepassing en standpunt geëvalueerd.
 • Iedere deelnemer krijgt attentiepunten mee voor verdere professionalisering.

Aan het slot van deze training ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

SPREKER

Rob van Es

Rob van Es is zelfstandig consultant in de morele besluitvorming van beleidsbepalers en van professionals. Hij studeerde Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde via een NWO-aanstelling in 1996 op Negotiating Ethics aan de Universiteit Nyenrode. Tussen 1998 en 2020 was hij Universitair Docent in de organisatiefilosofie aan de Universiteit van Amsterdam . Ervaring in het adviseren en trainen bij verzekeraars, banken, ICT, gemeenten, ministeries, en bij instellingen voor zorg, onderwijs en cultuur.

Waarom deze Masterclass?

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor beleidsbepalers die steeds vaker morele besluiten moet nemen: mensen in directies, besturen en raden van toezicht & voor leden van een commissie ethiek.

Kleine groepen

Met kleine groepen van maximaal 16 personen, zodat er ruimte is voor individuele vraagstukken. Op het prachtige Landgoed Zonheuvel te Doorn.

Waarom?

De masterclass verhoogt je kwaliteit in morele besluitvorming en levert je een groeiend zelfvertrouwen als beleidsbepaler.

Tarieven (excl. btw)

 • Masterclass Professionele morele besluiten nemen 09.15 – 12.45 uur: € 475,-
 • Train de trainer Professionele morele besluiten nemen 13:30 – 17:30: € 425,-
 • Masterclass & Train de trainer 09.15 – 17:30 uur:  € 800,-
 • Inclusief lunch en het boek ‘Ethiek: emoties & argumenten’

Annuleringsvoorwaarden

Ben je bij nader inzien helaas verhinderd? Dan kun je tot een maand voor aanvang van de Masterclass kosteloos annuleren. Vanaf vier tot twee weken voor aanvang van de Masterclass betaal je 25% van de deelname kosten. Pas daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kun je je altijd gratis laten vervangen door iemand anders. Let op: annuleren kan uitsluitend per e-mail.

Vragen? Bel of mail ons!

06 1080 80 10

loes@verhaalmetimpact.nl

Ja, ik ben er graag bij op 24 maart 2022 en schrijf me in:

Aanmelden