Balanceren tussen ruimte en houvast

Het was een mooie dag 16 mei in de Burgers’ Zoo! Hierbij de presentaties van de sprekers:

Jitske Kramer – Kracht van Rituelen

Boukje Keijzer – Balanceren tussen ruimte en houvast

Astrid Elburg – Loslaten vraagt om Lef 

Jaap Peters – Het belang van ruimte

Albert Jan Kruiter – Doorbraken realiseren

 Boukje Keijzer – Verlangen naar rek

Kaartenset De Regels en de Rek bestellen?

Aftermovie Congres De Regels en de Rek

Hoe zou jij je werk kunnen doen zonder regels? Regels geven houvast en voorkomen willekeur, zorgen ervoor dat processen goed in elkaar grijpen en waarborgen belangrijke waarden. Een onmisbaar ondersteunend middel om je werk goed te kunnen uitvoeren.

Maar hoe vaak voelt het niet alsof de regels je juist belemmeren in je werk? Je beperken in de oplossingen die je voor je ziet? Regels kunnen vertragend werken voor de processen die in het belang van je werk juist snel zouden moeten gaan. Het voelt daardoor vaak als een loden last terwijl je juist speelruimte en rek nodig hebt. Tijd dus om anders naar regels te kijken en er anders mee om te gaan. Regels zijn niet gegoten in beton maar zijn elastisch en veerkrachtig.

Ga op zoek naar de REGELREK in je eigen organisatie zonder het houvast van de regels los te laten. Op zoek naar de vrijheid om maatwerk te kunnen leveren en menselijkheid te tonen als de situatie daarom vraagt. Want tussen de regels is veel meer ruimte dan je denkt!

”The Pirate Code is more what you’d call guidelines than actual rules” – Captain Barbossa, Pirates of the Caribbean

 

Sprekers en thema's

 • Boukje Keijzer – Balanceren tussen ruimte en houvast
 • Jitske Kramer – De kracht van rituelen
 • Jaap Peters – Het belang van ruimte
 • Astrid Elburg – Loslaten vraagt om lef
 • Albert Jan Kruiter – Doorbraken realiseren

PROGRAMMA

09:00-09:30 ONTVANGST
09:30-10:00 OPENING DOOR DAGVOORZITTER
Boukje Keijzer

Balanceren tussen ruimte en houvast

Spreker: Boukje Keijzer
10:00 – 10:30 uur

Regels bieden houvast in een wereld waarin alles continu in beweging is. Binnen de regels moet echter voldoende speelruimte zijn om oplossingen te zoeken. Om te ontdekken dat er veel meer mogelijk is dan je denkt, duiken we in de regels waar we in de praktijk vaak last van hebben en verkennen we wat we er eigenlijk mee proberen te regelen. Leer anders te kijken naar regels en er anders mee om te gaan. Regels zijn niet gegoten in beton maar gemaakt van veerkrachtig materiaal.

 • De regel-ruimte paradox: ruimte door begrenzing
 • De ene regel is de andere niet
 • Redenen om regels op te stellen

Jitske Kramer

De kracht van rituelen

Spreker: Jitske Kramer 10:30 – 11:15 uur

Rituelen en routines geven houvast en een ritme. Routines en rituelen zijn belangrijk, zodat ons hoofd en hart bezig kunnen zijn met belangrijke morele dilemma’s en door gezamenlijke ritmes voelen we ons vertrouwd met elkaar. Met een ritueel benadruk je waar je van bent, waar je voor staat en wat er werkelijk toe doet. Met een ritueel creëer je de ruimte om buitengewone gesprekken te kunnen voeren. In een ritueel schep je de wereld opnieuw.

 •  Het belang van regels in organisaties
 •  Rituelen als versnellers van verandering
 •  Ode aan de twijfel & ode aan de bureaucratie
 •  Gelijke behandeling of gelijke uitkomsten?

11:15 - 11:45 PAUZE
Jaap Peters

Het belang van ruimte

Spreker: Jaap Peters
11:45 – 12:30 uur

Het is voor onze samenleving en voor jouw organisatie van belang ruimte te houden om te kunnen doen wat nodig is. Om in te kunnen spelen op de realiteit, om maatwerk te kunnen leveren en de menselijke maat in het oog te kunnen houden. Minder regelen en meer vertrouwen op de kwaliteit van professionals. Geef de kennis en kunde van professionals alle ruimte om daarmee hun werkplezier én de effectiviteit van hun handelen te verhogen. Neem je de vrijheid de regels te interpreteren en heb je voldoende mandaat om te kiezen voor de menselijke maat?

 • Het moreel gezag bij de mensen in de voorste linie
 • Efficiënt managen versus effectief organiseren
 • Regellast en rekzucht

12:30-13:30 PAUZE
Boukje Keijzer

Verlangen naar rek

Spreker: Boukje Keijzer & Pia Naber
13:30 – 14:30 uur

Als de wil er is om de rek op te zoeken, ontstaat ruimte om op een andere manier naar regels te kijken. Aan de hand van zeven concrete rekstrategieën opent Boukje een breed scala aan handelingsperspectieven, om zelf morgen mee aan de gang te gaan. Samen met cabaretière Pia Naber schetst ze welke beren op de weg je daarbij tegen kunt komen en hoe je die kunt tackelen.

 • Zeven rekstrategieën om ruimte te creëren
 • Je hart verruimen en je perspectief verbreden
 • Maatwerk leveren en Pippi Langkousen
 • Tijd rekken en volume verminderen
 • Het belang van beren op de weg

Astrid Elburg

Loslaten vraagt om lef

Spreker: Astrid Elburg
14:30 – 15:15 uur

Wij bewegen ons van een tijd waarin we sterk leunden op regels voor het bepalen van ons handelen naar een tijd waarin er steeds meer een beroep wordt gedaan op het eigen morele kompas. Professionals willen mede verantwoordelijk zijn voor de ruimte die nodig is om de juiste keuzes te maken. Van leidinggevenden vraagt dit om afstemming tussen de kernwaarden van de organisatie en jouw morele kompas. Om richting en ruimte geven en om de beloning van nieuw gedrag. Keuzes durven maken en andere perspectieven verwelkomen, maar ook het lef om te begrenzen.
 • Ethisch, strategisch en persoonlijk leiderschap
 • Jezelf verhouden tot de samenleving
 • Het zien en waarderen van ‘anders’
 • Omgaan met weerstand

15:15 - 15:45 PAUZE
Albert Jan Kruiter

Doorbraken realiseren

Spreker: Albert Jan Kruiter
15:45 – 16:30 uur

Het kan echt anders! Het is tijd voor een nieuwe standaard voor maatwerk die door iedereen gehanteerd kan worden die met mensen werkt. We kunnen slimmer met bureaucratie omgaan zodat we maatwerk kunnen leveren binnen de ruimte die wetten en regels ons geven. Albert Jan geeft concrete voorbeelden van een andere aanpak met een beter resultaat. Hij laat zien hoe daarin de balans tussen houvast en ruimte wordt behouden, structuren worden doorbroken, zodat alle betrokkenen graag mee willen doen.

 • Snap de bureaucratie en gebruik hem slim
 • Maatwerk = rechtvaardig, rendabel en betrokken
 • Concrete voorbeelden om het daadwerkelijk anders te doen

16:30-16:45 AFSLUITING DOOR DAGVOORZITTER

WAAROM DIT CONGRES?

Voor wie?

Als je op zoek bent naar manieren om regels voor je te laten werken zodat je werk meer impact heeft. Voor professionals in (publieke) organisaties die op zoek zijn naar de regelrek in hun werk. Mensen die regelruimte nodig hebben om maatwerk te kunnen leveren en menselijkheid te tonen als de situatie daarom vraagt.

Waarom?

Omdat je zélf iets aan de regeldruk binnen je organisatie kunt doen. Daarvoor hoef je niet te wachten tot de wet verandert of het systeem is aangepast. Je kunt zelf ruimte creëren om te doen wat belangrijk is.

Thema's

Het belang van regels

De regelruimteparadox

Behoefte aan speelruimte

Rekstrategieën om zelf te ontregelen

Tarieven (excl. btw)

 • Regulier € 495,-

 

 

 

 

 

 

Alle deelnemers ontvangen het boek De Regels en de Rek van Boukje Keijzer

Annuleringsvoorwaarden

Ben je bij nader inzien helaas verhinderd? Dan kun je tot een maand voor aanvang van het congres kosteloos annuleren. Vanaf vier tot twee weken voor aanvang van het congres betaal je 25% van de deelname kosten. Pas daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kun je je altijd gratis laten vervangen door iemand anders. Let op: annuleren kan uitsluitend per e-mail.

Vragen? Bel ons!

06 1080 8010

info@verhaalmetimpact.nl

Ja, ik ben er graag bij op 16 mei 2022 en schrijf me in voor het congres De Regels en de Rek

Aanmelden