De purpose van je organisatie

Succesvolle organisaties en ondernemingen van nu richten zich op waardecreatie en duurzaam ondernemen met de blik op de toekomst. Op naar een samenleving die niet alleen meer draait om economische groei, maar ook om de mate waarin we erin slagen om samen de problemen van deze tijd op te lossen. Toekomstgerichte organisaties houden zich hier elke dag mee bezig.

Met hun businessmodellen lossen ze maatschappelijke problemen op en dragen ze bij aan een economisch systeem dat sociale en ecologische grenzen respecteert. Nieuwe businessmodellen vragen echter om nieuwe manieren van organiseren en leiderschap. Hoe doe je dat, wat zijn de uitdagingen en wat zijn goede voorbeelden?

‘Een bedrijf dat stelt op de wereld te zijn om geld te verdienen heeft geen bestaansrecht’ – Paul Polman

Sprekers en thema's

 • Jeroen Smit – Dagvoorzitter
 • Kees Klomp – Niemand kan zonder betekenis zijn
 • Henk Volberda – De Winst van Purpose
 • Lenette Schuijt – Jouw innerlijke kompas
 • Mireille Ollivieira – De Kracht van Deep Democracy
 • Ellen van den Honert – Verbinding met de natuur
 • Martin Kniest – Balanceren tussen het geld en het goede

Een samenwerking van

PROGRAMMA

09:00-09:30 ONTVANGST
Ellen van den Honert

De natuur als kern van je waarde

Filmmaker: Ellen van den Honert
09:30 – 09:40

Wetenschap en technologie dragen de oplossingen aan over hoe we een duurzame toekomst tegemoet kunnen. Kunstenaars herinneren ons eraan waarom dit belangrijk is. Zij zijn in staat direct tot het hart te spreken en een nieuwe taal voor de natuur te creëren die voorbij gaat aan rationele argumenten. There Is A Place On Earth is een documentaire film over de rol van kunstenaars in wildernis bescherming. Nederlandse documentaire maakster Ellen van den Honert neemt ons aan de hand van fragmenten uit de film mee op een poëtische reis rond de wereld.

09:45-10:00 JEROEN SMIT
Kees Klomp

Niemand kan zonder betekenis zijn

Spreker: Kees Klomp
10:00 – 10:50

Voor een toekomstbestendige samenleving hebben we een economie nodig die gaat over welvaart én welzijn. Door onze economie te verrijken met nieuwe waarden, krijgen we ook andere uitkomsten. Nieuwe waarden zoals gemeenschapszin en inclusie, waarbij de mens onderdeel is van de natuur en er niet boven staat. We moeten aan de slag met nieuwe businessmodellen.

  • De mens is veel meer dan producent of consument, de natuur is veel meer dan het kapitaal waarmee we onze economie aan de gang houden
  • Een nieuw economisch perspectief leidt tot nieuwe businessmodellen
  • Op zoek naar een nieuwe manier om de economie wél te laten werken voor iedereen

10:50-11:20 PAUZE
Ellen van den Honert

Filmfragment met kunstenaar uit 'There is a Place on Earth'

Filmmaker: Ellen van den Honert
11:20 – 11:30

Henk Volberda

De Kracht van Purpose

Spreker: Henk Volberda
11:30 – 12:20

Hoe maatschappelijk bewust zijn Nederlandse ondernemingen? Ondernemingen met een purpose kiezen een maatschappelijk doel als fundament en stellen een winstgevend businessmodel daaraan ten dienste. Waarom ontwikkelen ondernemingen een purpose, hoe doen ze dit en wat levert het hen op? Henk Volberda ontwikkelde samen met zijn team een stappenplan voor bestuurders en managers om de purpose in hun onderneming vorm te geven. Wat is een succesvol traject waarlangs een organisatie, op basis van intrinsieke motivatie, maatschappelijke doelstellingen kan realiseren met een winstgevend businessmodel?

 • In hoeverre zijn Nederlandse bedrijven purpose-gedreven?
 • Wat zijn de kenmerken van purpose-gedreven ondernemingen en welke best practices hanteren zij?
 • Maak een Purpose Scan van jouw eigen organisatie

Jeroen Smit

Balanceren tussen het geld en het goede

Spreker: Jeroen Smit
12:20 – 12:50

Reflecteren op verandering van bedrijven naar Purpose-gedreven organisaties. Worden bedrijven meer maatschappelijk betrokken, inclusiever en toekomstgerichter terwijl ze ook ‘gewoon’ geld moeten blijven verdienen?

12:50-13:50 PAUZE
Lenette Schuijt

Hoe staat jouw kompas afgesteld?

Spreker: Lenette Schuijt
13:50 – 14:40

Deze tijd vraagt van ons om agile te handelen en mee te bewegen met alle veranderingen. Hoe weet je dan wanneer je het juiste doet? Wanneer heeft je werk als professional ‘waarde’? Wanneer je geen eigen moreel kompas hebt riskeer je met alle winden mee te waaien. Een moreel kompas helpt je als mens om telkens weer keuzes te maken. Ook als leidinggevende moet je positie durven kiezen; de nieuwe generatie professionals stelt eisen aan duurzaamheid en inclusiviteit van de bedrijven waar ze werken. Hoe ziet leiderschap eruit in een purpose-gedreven organisatie?

    • Belastingontwijking en hoge bonussen zijn niet onwettelijk, maar moet je het ook willen?
    • Wat betekent moreel leiderschap als je mierzoete frisdrank produceert?
    • Welk leiderschap past bij maatschappelijk bewuste organisaties?

Martin Kniest

Balanceren tussen het geld en het goede

Spreker: Martin Kniest
14:40 – 15:15

Jeroen Smit in gesprek met Martin Kniest. Mensen vanuit de grond van je hart willen helpen, kan prima samen gaan met geld verdienen. Om goed overeind te blijven en echt het verschil te kunnen maken, is een zakelijke benadering essentieel. Een sociale onderneming heeft als uitgangspositie mensen willen helpen en blijft overeind door voldoende geld te verdienen.

15:15 - 15:45 PAUZE
Ellen van den Honert

Filmfragment met kunstenaar uit 'There is a Place on Earth'

Filmmaker: Ellen van den Honert
15:45 – 16:00

Mireille Olliveira

Inclusieve besluitvorming: de kracht van Deep Demorcracy

Spreker: Mireille Ollivieira
16.00 – 16:45

Om van een diverse organisatie naar een inclusieve organisatie te gaan is meer nodig dan een intentie. Het gaat niet langer over erbij horen maar over meebeslissen.
Deep Democracy is een methode voor inclusieve besluitvorming en conflicthantering. Je leert luisteren naar de nee-stemmen, naar andere perspectieven en alternatieve ideeën. Hierdoor wordt de meerderheidsstem uitgedaagd en de harmonie die veilig voelt, maar niet altijd nuttig is, doorbroken.

 • Inclusieve besluitvormging is niet alleen meedoen, maar ook mee beslissen
 • Vraag naar de bekende weg en vervolgens naar iets heel anders
 • Hoe beslis je mee zonder beslismacht? Op onderzoek met casus van de buitenvrouw

16:45-17:00 AFSLUITING DOOR JEROEN SMIT

WAAROM DIT CONGRES?

Voor wie?

Voor iedereen die het lef heeft om andere wegen in te slaan. Voor leidinggevenden, beleidsmakers, kwaliteits-, proces- en HR-managers. Voor bestuurders, (financieel) directeuren en controllers. Kortom, voor iedereen die mee wil werken aan betekenisvolle organisaties van de toekomst.

Voor alle deelnemers

Alle deelnemers ontvangen het boek De winst van purpose van Henk Volberda, Jatinder Sidhu, Pushpika Vishwanathan en Kevin Heij.

Thema's

   • Inzicht in een ander economisch model
   • Vorm geven aan purpose in je organisatie
   • Durf als leidinggevende positie te kiezen
   • Deep Democracy als methode voor inclusieve besluitvorming
   • Kunstenaars spreken de taal van de natuur

Tarieven (excl. btw)

 • Regulier € 595,-, excl. btw
 • € 50,- korting voor nieuwsbriefabonnees van Verhaal met Impact en Holland Management Review

Alle deelnemers ontvangen het boek De winst van purpose van Henk Volberda, Jatinder Sidhu, Pushpika Vishwanathan en Kevin Heij.

Annuleringsvoorwaarden

Ben je bij nader inzien helaas verhinderd? Dan kun je tot een maand voor aanvang van het congres kosteloos annuleren. Vanaf vier tot twee weken voor aanvang van het congres betaal je 25% van de deelname kosten. Pas daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kun je je altijd gratis laten vervangen door iemand anders. Let op: annuleren kan uitsluitend per e-mail.

Vragen? Bel ons!

06 1080 8010

info@verhaalmetimpact.nl

Ja, ik ben er graag bij op 24 november en schrijf me in voor het congres Van Winst naar Waarde

Aanmelden

Mediawerf

Het congres van Winst naar Waarde wordt georganiseerd door Verhaal met Impact, in samenwerking met Mediawerf Uitgevers.