Verhalen om nooit te vergeten

We bieden verhalen een podium die organisaties en onze maatschappij toekomstgericht(er) maken. Door het inzetten van onze ervaring, kennis van experts en professionals en van de mensen om ons heen zorgen we ervoor dat jouw verhaal verder gebracht wordt en de impact krijgt die het verdient. Ook een goed verhaal heeft namelijk pas impact als het een podium krijgt waarmee het de mensen bereikt. We zoeken het juiste medium voor jou!

Verhaal met impact

Events (Live, Online & Hybride)

null

Dagvoorzitter

null

Incompany trajecten

null

Project Management

Voor wie

We zijn er voor organisaties, organisatieprofessionals, auteurs en sprekers.

  • Auteurs / sprekers die met hun verhaal een bijdrage leveren aan organisaties van de toekomst
  • Organisaties die toekomstbestendig zijn of willen worden
  • Professionals die werkzaam zijn in grote of middelgrote organisaties
  • Professionals die leiding geven of in teams werken
Spreekster

ONZE VISIE

We helpen organisaties door verhalen bij elkaar te brengen waarmee de organisatie haar toekomst en purpose kan verdiepen. De organisatie van de toekomst is wendbaar, lerend, inclusief, verbonden en duurzaam. We maken ons dan ook hard voor de volgende onderwerpen, met een visie op nu én de toekomst, met de nadruk op verbinding, welzijn en welvaart.

Organisatieontwikkeling

Hoe kan je als organisatie blijven doen waar je nu al goed in bent en tegelijk goed toegerust zijn voor de(nabije) toekomst? De thema’s die voor nu en de toekomst belangrijk zijn geven wij een podium. We delen kennis en inzichten over de transitie en transformatie van hedendaagse organisaties.

Cultuur

Organisatiecultuur gaat over waarden en normen maar ook over de vormgeving daarvan in de organisatie. Welke gewoonten en tradities vind je terug in jouw organisatie? Is de cultuur van jouw organisatie een afspiegeling van de maatschappij? Herken jij jouw organisatie hierin? Wij helpen je graag om inzicht te krijgen en hoe je dat inzicht kunt inzetten om jouw organisatie beter te maken.

Diversiteit & inclusie

Mensen die zich buitengesloten voelen in een organisatie voelen zich minder betrokken met als gevolg dat zij hun werk minder goed doen. Een inclusieve organisatie functioneert beter. Diversiteit en achtergronden, inzichten en perspectieven vergroten de denkkracht van je organisatie. Hoe maak je optimaal gebruik van deze diverse talenten?

Polarisatie

Wie ook maar een beetje het nieuws volgt ontkomt niet aan de dagelijkse stroom nieuwsberichten over polarisatie. Het midden lijkt te zijn verdwenen en met name de extreme meningen hoor je. De (social) media speelt hierin een belangrijke rol. In organisaties gebeurt hetzelfde, maar dat is vaak minder zichtbaar. Polarisatie drijft mensen uit elkaar, kweekt wantrouwen en maakt samenwerken lastiger. Tijd voor een heldere analyse en polarisatiemanagement.

Duurzaamheid

We zitten midden in een transitie naar een andere, een duurzame en meer circulaire samenleving. Dat betekent voor bedrijven en organisaties dat ook zij een omslag moeten maken, een omslag naar duurzaam organiseren. Het betekent nieuwe business- en verdienmodellen. Hoe ontwikkel je businessmodellen die een positieve impact hebben op mensen, maatschappij en milieu? Hoe ontwikkel je een andere visie op het organiseren van waardecreatie. Hoe ga je van alleen monetaire waarde naar impact die van waarde is?

Integriteit

Het goede doen, ook wanneer niemand kijkt. Hoe zorg je voor eerlijke en integere organisaties? Iedere organisatie heeft zijn code en compliance regels maar komen die altijd overeen met jouw eigen integriteit. Integriteit gaat over moreel leiderschap, je eigen morele kompas. Leer jezelf de juiste vragen te stellen.

PARTNERS