Deep Democracy voegt waarde toe

In een democratische samenleving geldt altijd de stem van de meerderheid. Toch kom je vaak verder als de minderheid óók gehoord wordt. Een gedragen beslissing, waarmee iedereen kan leven, krijg je vaak door het toepassen van ‘Deep Democracy’. Spreker, trainer en coach Mireille Ollivieira weet daar alles van. ‘Deze techniek voegt waarde toe en faciliteert dat er gezegd wordt wat er gezegd moet worden.’