Voor wie zijn de regels eigenlijk?

 

Beleid en regels, we kunnen er niet omheen en hebben ze nodig. Zonder regels wordt het een chaos. Maar regels zitten je ook vaak in de weg. Wie maken de regels en voor wie zijn ze dan? Een blijvend spanningsveld tussen de systeemwereld en de praktijk. Maar goed nieuws! Want regels bieden ook ruimte. Je moet het alleen willen zien en durven benutten.

Kom naar het Jaarcongres Regels en Ruimte. Hoe leer je de ruimte te zien én te nemen in het netwerk van regels en wetten? Een dag voor professionals in (publieke) organisaties die willen werken aan kwaliteit. Die maatwerk willen leveren waar nodig en menselijkheid willen tonen als de situatie daarom vraagt. Voor beleidsmakers en uitvoerders en voor professionals die op zoek zijn naar ontrommeling in beleid met minder regels en meer ruimte.

Wil jij manieren ontdekken om regels voor je te laten werken zodat jouw werk meer impact heeft? Meld je dan aan. We beloven je dat je vrolijk en met een flinke dosis energie weer weggaat.

”Welk effect heeft mijn neiging om oplossingen te geven op de ander? En is dat het waard?” – Wouter Hart

 

Sprekers en thema's

 • Piet-Hein Peeters – Dagvoorzitter
 • Shervin Nekuee – Wijsheid van Leiderschap
 • Wouter Hart – Terug naar de bedoeling
 • Joop Hofman – Bridging the gap
 • Marije van den Berg – De Beleidsbubbel (workshop)
 • Boukje Keijzer – De Regels en de Rek (workshop)
 • Thom Verheggen – Van ontregelen naar regelpreventie (workshop)
 • Jeroen van der Waal – Regels en leefwerelden
 • Mireille Ollivieira – Rituelen en Patronen

 

PROGRAMMA

08:45 - 09:15 ONTVANGST
09:15-09:30 OPENING DOOR DAGVOORZITTER
null

In gesprek

Piet-Hein Peeters en Shervin Nekuee

09:30 – 10:00 uur

Shervin Nekuee is adviseur diversiteit en inclusie bij het Ministerie van Sociale Zaken. Zijn taak is om ambtenaren en hun leidinggevenden bewust te maken van de veranderende samenleving en om het beleid daarbij aan te laten sluiten. De ambtelijke wereld is met name gebaseerd op het Nederland van de jaren 80 en 90; een land in een voorspelbaar, gesloten systeem met een vrij homogene groep burgers. Inmiddels hebben we te maken met een open systeem en een diverse samenleving. Dit vraagt om een andere omgang van de overheid met de burgers.

null

Wijsheid van leiderschap

Shervin Nekuee en Balout Khazraei

10:00 – 10:30 uur

Het is een tijd die schreeuwt om verandering en transformatie, voor de mens en voor de maatschappij. We zijn in de moderne tijd iets kwijtgeraakt: het intermenselijke, hart verbondenheid en een warm wij-gevoel. De geroemde en gevierde Perzische dichter en mysticus Rumi kan ons helpen om een ander pad te durven kiezen. Een meeslepend inspirerend verhaal voor iedereen met het verlangen naar verandering. Een prachtige muzikale vertelling door Shervin Nekuee, op de klanken van de Perzische luit door Balout Khazraei.

10:30 - 11:00 PAUZE
null

Terug naar de bedoeling

Wouter Hart

11:00 – 12:00 uur

Wouter Hart neemt je mee in de zoektocht naar de ‘oplossingenreflex’ waar regels vaak uit voortkomen. Pas als we die reflex gaan zien in onszelf en vandaaruit gaan begrijpen hoe goedbedoelde adviezen, tips, oplossingen of zelfs suggestieve vragen eigenlijk in de aard niet anders zijn dan ‘regels’ kunnen we echt anders gaan kijken naar wat er nodig is om goed met ‘ruimte’ om te gaan.

 • Hoe komen we van moeten naar willen en hoe houden we elkaar vast?
 • Langs de oplossing of langs het spannende vraagstuk?
 • En herken jij je in de Afpakker, in Calimero of één van de andere rollen die de oplossingenmachine samen in stand houden?

null

In gesprek

Piet-Hein Peeters en Joop Hofman
12:00 – 12:30 uur

Joop Hofman is een van de initiatiefnemers van Rode Wouw. Dit staat voor participatie vanuit het gewone alledaagse leven van mensen. De dagelijkse energie en soms ook de ongemakkelijke weg is het uitgangspunt om mee te kunnen doen voor iedereen. Voor het maken van lokale plannen, voor samen optrekken in de buurt, voor samenwerken en andere vormen van co-creatie. Maar ook voor het ontwikkelen van beleid en voor democratische vernieuwing. Sluit als professional aan bij de verlangens en drijfveren van mensen en bouw vooral een goede relatie met ze op.

12:30-13:30 PAUZE
null

Workshop: De Beleidsbubbel

Marije van den Berg

13:30 – 14:45 uur

We tellen duizenden beleidsmakers, miljoenen uren aan vergaderingen, fondsen met miljarden erin en geen gebrek aan goede bedoelingen. En toch gaat het schrikbarend vaak mis. Wat lijkt de oplossing voor falend beleid? Meer van dat beleid. De beleidsbubbel groeit. Maar dat hoeft niet, we kunnen de beleidsbubbel liefdevol leeg laten lopen.

 • Ontdek wat het oplevert als we gaan werken op de plek waar beleid zijn werking moet hebben: midden in de gemeenschap;
 • Het grote verschil tussen gecompliceerd en complex en waarom dat helpt bij het werk;
 • De bewijslast van bestuurders en beleidsmakers;
 • Standaarden als voorwaarde voor ruimte;
 • Het afscheid van de beleidscyclus. Lang leve beleidsbeheer.

null

Workshop: De Regels en de Rek

Boukje Keijzer
13:30 – 14:45 uur

Veel mensen hebben een haat-liefdeverhouding met regels en jij waarschijnlijk ook. Regels zorgen voor duidelijkheid en houvast, maar zetten ook de werkelijkheid vast. Waardoor goede ideeën nooit voorbij ‘kan niet’, ‘mag niet’ en ‘past niet’ komen en er onvoldoende ruimte is voor de menselijke maat of maatwerk. De balans tussen regels en rek is zoek.

Het kan anders. In deze workshop werkt Boukje Keijzer stap voor stap met je toe naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn. Want tussen de regels is er veel meer ruimte dan je denkt. En ontregelen, dat kun je zelf!

 • Een prikkelend perspectief op regels en rek;
 • 7 rekstrategieën om zelf de rek in de regels te vinden;
 • Aan de slag met eigen voorbeelden van knellende regels;
 • Talloze inspirerende voorbeelden van dat het echt anders kan;
 • Slimme verjaagtechnieken voor de beren op de weg die je tegen kunt komen.

null

Workshop: Van ontregelen naar regelpreventie, waar zit mijn invloed?

Thom Verheggen
13:30 – 14:45 uur

We vinden allemaal dat er teveel regels zijn en weten de gebruikelijke verdachten daarvoor snel aan te wijzen. Maar welke rol kunnen we daar zelf in spelen?

Waar zit onze invloed? Hoe houden we al die regelzucht onbedoeld in stand en wat kunnen we daar aan doen? En wordt het niet eens tijd voor regelpreventie in plaats van ontregelen?

In deze levendige workshop neemt Thom Verheggen ons mee naar onze eigen invloed op regels, voortbordurend op  de lessen uit De Oplossingenmachine.

 • Inzicht in eigen invloed op regels;
 • Inzicht in alternatief gedrag;
 • Van ontregelen naar regelpreventie;
 • Van moeten naar willen.

14:45 - 15:15 PAUZE
null

Regels en leefwerelden

Jeroen van der Waal
15:15 – 16:00 uur

Uit onderzoek van Jeroen van der Waal blijkt hoe verschillend er in Nederland tegen ‘regels en ruimte’ wordt aangekeken en tot wat voor spanningen die verschillende perspectieven kunnen leiden. Economische, culturele en sociale achtergronden zorgen ervoor dat we verschillend over de betekenis van regels en ruimte denken; wanneer de regel geldt of wanneer er juist ruimte zou moeten zijn en hoe we ze interpreteren.

null

Rituelen

Mireille Ollivieira
16:00 – 16:45 uur

(Levens)overgangen hangen aan elkaar van rituelen. Het rondje over de afdeling bij het onboarden of het feestje met extra salaris bij 25 jaar in dienst. Rituelen zijn een patroon van woorden, handelingen, symbolen en regels. Vaak ongeschreven regels, onnavolgbaar voor mensen ‘van buiten’. Maar minstens zo vaak strikt voorgeschreven wat betreft gedrag, plaats of kleding.

 • Herkenbaar? Weet je hoe het zit met rituelen, regels en ruimte in jouw organisatie, afdeling, vereniging of dorp?
 • Wat draag jij eraan bij? Of verzet jij je tegen regels?

We gaan op verkenning. Ken je (sub)cultuur en je heilige huisjes. Dan pas weet je waar de macht van rituelen en regels zit en hoeveel ruimte er is voor anderen of voor verandering. Mireille begint bij zichzelf en geef je een kijkje in een van haar Surinaamse subculturen vol met regels én met ruimte.

16:45-17:00 AFSLUITING

Chantal Hogeling – Pullen – organisatieadviseur Zorgcentrum de Posten: ”Vandaag een bijzondere dag mogen beleven dankzij Verhaal met Impact . Zelden een congres meegemaakt met zulke goede sprekers. Inspirerende verhalen gehoord van mensen die vastlopen in regels en voor zichzelf ruimte creëren. Aangevuld met sprekers die een duidelijke visie hebben op bureaucratie, leiderschap, regels en ruimte. Ik neem mee dat wanneer er een gezamenlijke bedoeling is, zinvolle regels gevonden worden en overbodige ballast in goed overleg gestopt kan worden! Erg veel zin om binnen Zorgcentrum de Posten te ontdekken hoe professionals vanuit vertrouwen nog meer tot hun recht kunnen komen. Oh ja, en de locatie bood heerlijk pauze entertainment.”

WAAROM DIT JAARCONGRES?

Voor wie?

 • Voor iedereen die met regels te maken heeft, een haat-liefde verhouding heeft met regels en de behoefte heeft om het anders te doen
 • Voor beleidsmakers en – uitvoerders
 • Voor mensen werkzaam in de zorg, onderwijs en (semi)overheid
 • Kortom; voor iedereen die betrokken is

Waarom?

Omdat je samen iets kunt doen aan de verstandhouding met beleid. Daarvoor hoef je niet te wachten tot de wet verandert of het systeem is aangepast.

Tarieven (excl. btw)

 • Regulier 595,-
 • Inclusief het boek van de door jouw gekozen workshop: De Oplossingenmachine van Wouter Hart en Thom Verheggen, De Beleidsbubbel van Marije van den Berg of De Regels en de Rek van Boukje Keijzer
 • Kom je met 4 personen of meer? Neem dan contact op met Loes: loes@verhaalmetimpact.nl

Annuleringsvoorwaarden

Ben je bij nader inzien helaas verhinderd? Dan kun je tot een maand voor aanvang van het congres kosteloos annuleren. Vanaf vier tot twee weken voor aanvang van het congres betaal je 25% van de deelname kosten. Pas daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kun je je altijd gratis laten vervangen door iemand anders. Let op: annuleren kan uitsluitend per e-mail.

Vragen? Bel ons!

06 1080 8010

info@verhaalmetimpact.nl

Ja, ik ben er graag bij op 30 mei 2024 en schrijf me in voor het Jaarcongres Regels & Ruimte

Aanmelden