Welkom in de betekeniseconomie

Tekst: Anneke van Dijk 

Heb je het over Kees Klomp dan heb je het over de Betekeniseconomie. Want niemand kan het ontgaan zijn de laatste jaren dat Kees Klomp zich met hart en ziel inzet om bedrijven, organisaties en de maatschappij te doordringen van het feit dat we een andere visie op onze economie moeten ontwikkelen.

‘Het neoklassieke model van de economie, dat uitgaat van permanente groei en winstmaximalisatie, is aan het einde van zijn Latijn” aldus Kees. Het biedt geen oplossingen voor de existentiële uitdagingen waar we voor staan, zoals de klimaatcrisis en het ineenstorten van de biodiversiteit. We hebben een ander wereldbeeld nodig, waarin we erkennen dat we voor onze welvaart, welzijn en welbevinden afhankelijk zijn van een gezonde interactie tussen al het leven op aarde.”

Kees Klomp is momenteel lector betekeniseconomie aan de Hogeschool van Rotterdam, zijn laatste verschenen boek over dit onderwerp is dan ook een lesboek. Daarvoor was Kees werkzaam als consulent in het bedrijfsleven, zijn voorgaande boeken waren vooral managementboeken. Het concept komt er kort samengevat op neer dat bedrijven er niet alleen zijn om zakelijk succes en welvaart te genereren, maar evenzeer moeten bijdragen aan maatschappelijk welzijn en persoonlijk welbevinden.

De betekeniseconomie gaat echter verder dan een nieuw paradigma waarbij het welzijn van alle mensen nu en in de toekomst centraal staat. Want niet langer staat de mens centraal maar de natuur waar de mens een onderdeel van is. “In plaats van te focussen op een ecologische economie, moeten we een economische ecologie creëren. Dat is heel fundamenteel. Omdat het betekent dat je de menselijke focus loslaat.  In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal. Want de natuur moet zich niet aan ons aanpassen, wij moeten ons aanpassen aan de natuur.”

In een uitgebreid artikel in Holland Management Review van dit voorjaar legt Kees Klomp uit hoe wij in de zakelijke wereld en in organisaties gewend zijn om te denken in sferen van markt en governance; handelingen gericht op vergroten van winst, vermogen, waarde van ons huis etc. Maar deze handelingen zijn nooit het hoogste doel, uiteindelijk dienen deze handelingen een achterliggend doel, zoals geld verdienen voor het kopen van een huis bedoeld is voor het creëren van een thuis. “Door te spreken van een betekeniseconomie worden we ons bewust dat ons handelen over meer gaat dan het realiseren van financiële uitkomsten. Het draait om wat belangrijk is, om onze waarden dus”. Kees Klomp schets de contouren van de betekeniseconomie in een viertal hoofdlijnen die door de mensen in de organisaties (kunnen) worden opgepakt. Het hele artikel kun je hier online lezen. Welkom in de Betekeniseconomie!

Kees Klomp is spreker op het congres Van Winst naar Waarde op 6 december 2023 in Colour Kitchen in Utrecht. Samen met Jitske Kramer, Margriet Sitskoorn, Jeroen Smit en Ties Joosten.

Hoe slagen we erin de problemen van deze tijd voor nu en in de toekomst op te lossen? Beleidsmakers, proces- en hr-managers, organisatiedeskundigen, directeuren, leidinggevenden en controllers zijn hier dagelijks mee bezig. Als jij wilt werken aan een betekenisvolle organisatie, dan wil je deze congresdag niet missen.