Een leider kan niet zonder innerlijk kompas

“In deze tijd is het extra belangrijk dat je je eigen innerlijke kompas hebt waardoor je weet: dit is goed, dit deugt. Dat is niet de universele waarheid maar jouw kompas, wanneer gaat het voor jou de goede kant op.”

Lenette Schuijt had een prachtig gesprek met Roek Lips over de essentie van leiderschap op het platform Nieuwe Leiders. “Als je een innerlijk kompas hebt en agile naar de wereld kijkt, dan kun je een weg vinden in de complexe, snel veranderende wereld van nu.”

In deze snel veranderende en complexe wereld moeten organisaties wendbaar zijn, agile zijn om het in managementtaal uit te drukken, met agile teams en agile leiders. Leiders die steeds inspelen op wat er om ons heen gebeurt.

“Daarmee worden leiders in mijn ogen steeds reactiever” vertelt Lenette Schuijt in een interview op Managementsite. “We hollen achter de feiten aan, soms als een kip zonder kop. Maar waar zijn we eigenlijk naar toe op weg? Welke doelen wil jouw organisatie bereiken? Met beperkte middelen moet een leidinggevende soms keuzes maken. Hoe weet je nu wat de juiste keuze is als de teamleden allemaal een eigen mening hebben? Je kunt niet in gelijke mate tegemoet komen aan de wensen van alle stakeholders, soms moet je kiezen wat het zwaarste weegt.

Daarom hebben leiders (en organisaties) in deze tijd niet alleen een flexibele en wendbare houding nodig, maar ook een innerlijk kompas. Zodat ze bij zichzelf te rade kunnen gaan wat wijsheid is, wat juist is, en niet alleen wat handig of passend is. Klinkt nogal soft natuurlijk, een innerlijk kompas. Maar eigenlijk kun je als kapitein van een schip niet anders. Je moet weten waar het noorden ligt en in welke richting je schip  vaart, zodat je om je bestemming te bereiken, kunt bijsturen. Als een schoolleider weet dat hij staat voor een inclusieve school, waar niemand buiten de boot valt,  dan weet hij wat hem te doen staat als een leerling gepest wordt. Als een directeur beseft dat duurzaamheid voor haar boven alles gaat, dan maakt dat de keuze helder wanneer ze een nieuw leasecontract moet afsluiten voor bedrijfsauto’s.

Een innerlijk kompas geeft houvast, ongeacht de omstandigheden en de ontwikkelingen om je heen. Het helpt je om op koers te blijven als de buitenwereld van alles van je verwacht. Een leider in deze tijd kan niet zonder.”

Al dertig jaar begeleidt Lenette organisaties op het thema leiderschap maar ook op het thema nieuw en anders organiseren. Dit is het onderwerp van haar boek dat in 2014 verscheen: “Wat bezielt ons”. Bij dit boek hoort een online platform waarop artikelen te vinden zijn over innovatieve organisaties die laten zien dat het echt anders kan.

Op 24 november geeft Lenette een lezing tijdens het congres Van Winst tot Waarde over leiderschap en het belang van een persoonlijk kompas om op koers te blijven in organisaties.